't WANGO

't Wat Anders, Niet Gek OntmoetingscentrumMeer info of meewerken? info@twango.be


PROBLEEMSTELLING EN OPLOSSING

Probleemstelling

Jongeren met psychische problemen. Er zijn er steeds meer en iedereen weet het. Veel van deze jongeren zitten overdag thuis. Ze kunnen bijvoorbeeld niet naar school of hun werk. Dit kan tijdelijk zijn omdat het even te moeilijk gaat, of voor langere tijd omdat er een te grote nood is aan een oplossing (bijvoorbeeld: een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis, gespecialiseerde dagcentra,…) die niet op één, twee, drie voorhanden is.

Maar wat moeten deze jongeren doen als ze thuis zitten? Een aantal van hen vindt een goede manier om de dag door te komen. Ze doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of vinden afleiding in een hobby. Veel van hen vinden echter geen goede manier en sleuren zich door de dag, waardoor ze ’s avonds het gevoel hebben dat ze weeral een nutteloze dag hebben gehad. Dit kan het gevoel dat ze geen nut hebben op de wereld versterken, dit gevoel kan leiden tot ernstigere gedachten over bijvoorbeeld zelfmoord. Dit moet natuurlijk vermeden worden.

In het ‘beste’ geval blijven de jongeren thuis, maar in een slechter geval trekken ze de straat op om wat rond te hangen en in het slechtste geval komen ze verkeerde ‘vrienden’ tegen en gaan ze zich bezighouden met dingen zoals drugs en (overmatig) drinken.

Oplossing

Om deze jongeren zinvol bezig te houden of zich nuttig te maken wilt 't WANGO helpen. Dit ontmoetingscentrum moet een laagdrempelig inloophuis zijn waar psychisch kwetsbare jongeren zich overdag kunnen bezighouden met dingen die ze graag doen, of met zaken waarmee ze nuttig werk voor anderen kunnen doen en hierdoor een gevoel van dankbaarheid te ervaren.

‘t WANGO kan een tijdelijke oplossing zijn na een (eventuele) opname totdat de jongere terug sterk genoeg is om terug naar school of werk te gaan. Het ontmoetingscentrum kan ook naast een professionele behandeling werken van bijvoorbeeld een CGG, het CLB of een andere professionele oplossing.


Meer info of meewerken? info@twango.be